Uzavřete s chorobami příměří ještě předtím, než by vypukl boj

Je pravdou, že naše předchozí péče o vlastní zdraví není jediným faktorem, který rozhoduje o tom, zda danou nemocí onemocníme či nikoli. V některých případech se těžko bojuje proti genetickým předpokladům nebo jiným vlivům, v mnohých ale máme velkou šanci. Jednou z potíží, která se vyhne málokterému muži, jsou onemocnění prostaty . Může jít o nepatrná omezení, může jít o rakovinu – brát prevenci na lehkou váhu se nemusí vyplácet.

Jak nepřítele donutit k podpisu

Zmíněná omezení, která náš běžný život nijak radikálně nenarušují, můžou přerůst v omezení citelnější nebo dokonce, v případě rakoviny, život ohrožující. Prevence sestává z jednoduchých opatření, jakými jsou třeba snaha o nezadržování moči, zvýšení denního příjmu nealkoholických tekutin nebo sportem.
 

Post Tagged with