Regulace tepla

Jediným efektivním způsobem ochlazování lidského organismu v prostředí, kde je vyšší teplota, než je momentální teplota lidského těla, je pocení. Jenže i to má své hranice. Navíc se pocením ztrácí z organismu velmi důležité ionty, zejména Na+, K+, Cl+, potom taky kyselina mléčná – laktát, a taky močovina. Ztráty pocením mohou činit až 1 litr potu na 1 metr čtvereční lidské kůže. Tělo se sice častým pobytem v přehřátém prostředí do jisté míry „vytrénuje“ a produkce potu se může zněkolikanásobit. To je ale limit, přes který se nedá jít..

Nutná pomoc zvnějšku

Tam, kde teplota okolního prostředí je dlouhodobě vyšší, než teplota lidského těla, je proto jednoznačně nezbytné tuto skutečnost řešit jinými, pomocnými technickými prostředky, jakými jsou například klimatizace. To platí zejména v prostředí, kde je běžná těžší i lehčí fyzická práce, která sama o sobě zvyšuje významným způsobem teplotu organismu.

Post Tagged with